ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi 30/07/2021
Kabul edilen özetlerin ilan tarihi 15/08/2021
Tam bildiri metinlerinin son gönderilme tarihi 15/09/2021
Kongre tarihi 27-29/10/2021