KONU BAŞLIKLARI

I: Corona salgınının ekonomik yansımaları, İslam ekonomisi açısından yüzleşme ve potansiyel fırsatlar.

– Yüksek enflasyon oranlarını azaltıcı önlemler.

– Artan işsizlik ve önerilen araçlar.

– Artan yoksulluk oranları ve salgının etkilerini azaltmak için önerilen çözümler.

 

II: Korona salgını altında İslam ekonomisinin sosyal sorumluluğu

➢ Sosyal finansman ve CORONA salgınının tehditlerine karşı rolü

– Korona salgınının etkileri karşısında Vakıfların rolü.

– Korona salgınının zorluklarına karşı zekat ve kurumlarının rolü.

– Salgının etkileriyle mücadelede karz-ı hasanin rolü.

➢ İslami kitle fonlaması ve salgına karşı yatırım fırsatları sağlamadaki rolü.

– Ödüle dayalı kitle fonlaması.

– Teberru ve bağışa dayalı kitlesel fonlama.

– Özkaynak bazlı kitle fonlaması ve enstrümanlar.

 

III: Corona salgını altında gerçeklik ve umut arasındaki İslami finansman modelleri

– Vadeli işlemler ve takipte olmayan borçlar: Vakıa ve ..zümler

– E-ticaret sözleşmeleri ve yatırım fırsatları yaratılmasındaki rolleri.

– Finansal teknoloji uygulamalarının salgın karşısındaki rolü ve fırsatların yaratılması.

– İslami finansal ürünlerin salgının etkilerini azaltmadaki ve çeşitli yatırım alternatifleri sağlamadaki rolü.

 

IV: Salgının etkilerine karşı ekonomiye rehberlik eden devletin rolü:

– İslam iktisadının salgının etkilerinin üstesinden gelme amaçları çerçevesinde para politikaları.

– Finansal tahsisatlar ve ekonominin yönlendirilmesinde ve salgının neden olduğu ekonomik hasarın düzeltilmesindeki rolleri.

– Zekât harici uygulanan mali görevlerin İslam hukuku açısından kontrolü.

 

Not: Yukarıda zikredilen konu başlıkları temsilidir. Her araştırmacı sempozyum başlığı çerçevesinde kendi konu başlığını belirlemekte serbesttir.