İletişim Bilgileri

Adres : Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Demir Çelik Kampüsü 78050 KARABÜK

Birim Telefon : +90 370 418 67 00

E-Posta : iiec@karabuk.edu.tr

Arş. Gör. Ayşe Betül ALGÜL: aysebetulalgul@karabuk.edu.tr

Arş. Gör. Hacer GERGİN: hacergergin@karabuk.edu.tr

Arş. Gör. Hanifi LAÇİN: hanifilacin@karabuk.edu.tr

Arş. Gör. Mahmut Esad ÖZCAN: mahmutozcan@karabuk.edu.tr

Arş. Gör. Oğuz BOZOĞLU: oguzbozoglu@karabuk.edu.tr

Arş. Gör. Yusuf KARATAY : yusufkaratay@karabuk.edu.tr