SEMPOZYUM VE TEBLİĞ METİNLERİYLE İLGİLİ ESASLAR 

-Sempozyuma gönderilecek tebliğlerin dipnot ve kaynakça kısmında İSNAD yazım sisteminin sayfa altı dipnot kuralları esas alınacaktır. Metin içi atıf sistemi (APA) kullanılmayacaktır.  http://www.isnadsistemi.org/guide/

– Özetlerin başlık, problem tespiti, içerik, öneri ve sonuç gibi temel parametreler dikkate alınarak hazırlanması gerekir.

– Bildiri özetleri konuyu açıklamalı ve en az 200, en fazla 250 kelime olmalıdır.

– Sempozyuma aynı isimle en fazla bir özet gönderilebilir.

– Gönderilecek çalışmaların daha önce her hangi bir yerde tebliğ olarak sunulmamış olması gerekir.

– Özet ve tebliğlerin bilimsel yayın etiği kuralları açısından sorumluluğu yazara aittir.

– Sempozyumda sunum yapılabilmesi için tebliğin tam metninin belirtilen tarihte gönderilmiş olması gerekir.

– Tebliğ sahipleri, sempozyumda sunacakları ve sempozyum kitabında yer alacak tebliğ metinlerinin telif hakkını devretmeyi taahhüt ederler.

– Zamanında gönderilen tam metinler, hakem raporları doğrultusunda uluslararası bir yayınevi tarafından yayınlanacaktır.

– Sempozyuma katılan tebliğ sahiplerinden katılım ücreti alınmayacaktır.

– Sempozyuma Türkçe, İngilizce ve Arapça tebliğler gönderilebilir. Katılımcıların kendi ana dillerinden yapmaları tercih edilir.