Kongre Bildiriler Kitabına Erişim İçin Tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi (27-28/10/2021)

“Covid-19 Sonrası İslam Ekonomisi: Fırsatlar, Zorluklar ve Çözüm Önerileri”

Corona salgını ve pandemisinin yayılmasıyla birlikte yaşam tarzlarında çeşitli yönlerden büyük dönüşümler meydana geldi ve birçok toplum ve hatta en güçlü küresel ekonomilerin birçoğu etkilendi. Bu yüzden küresel ekonomi için bir çıkış yolu olması gerekiyordu. Özellikle İslam ekonomisine yönelen ülkeler ve İslam ekonomisinin veri ve çıktıları; İslam ekonomisini karakterize eden esnekliğin yanı sıra krizler ve hastalıklar karşısında İslam ekonomisinin birikmiş tecrübesi nedeniyle bu salgının etkileriyle yüzleşme yeteneğine sahipti.

Başta Corona pandemisi olmak üzere bu zorluklarla yüzleşmek için ilgili yetkililerin rolü ortaya çıkmaktadır ve bunun merkezinde akademisyenler ve araştırmacılar vardır. Çünkü İslam ekonomisinin bu felaketler ve krizlerle yüzleşme yeteneğini kanıtlamak onların sorumluluğundadır.

Bunun için Türkiye-Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen bu kongre, bilgi ve uygulamada krizler ve ölümcül hastalıklarla yüzleşmeye yardımcı olan bilimsel araştırmalar için bir yol haritası geliştirmek üzere bu konuda uzmanlaşmış bilimsel kurumlar, araştırmacılar ve katılmak isteyen akademisyenlerle birlikte hareket ediyor.

Kongrenin Hedef Kitlesi

 • Üniversiteler, araştırma merkezleri ve İslam ekonomisi ve finans bölümleri.
 • Yönetim, ekonomi ve İslami finans alanlarında uzman hocalar ve yüksek öğretim öğrencileri.
 • Finans kurumları, vakıflar, zekât kurumları ve çalışanları.
 • İslam ekonomisini araştırmalarıyla ilgilenenler.
 • Sosyal ve beşerî bilimler alanında uzmanlar.
 • Merkez bankaları, İslami ve katılım bankaları.
 • İlgili devlet kurumları.
 • Girişimciler, yatırımcılar ve iş adamları.


Kongre Dili

 • Arapça.
 • İngilizce.
 • Türkçe.

Kongrenin Amaçları

 1. Salgın ve ölümcül hastalıklar karşısında İslam ekonomisinde bilimsel araştırmalar için yol haritasının çizilmesine katkıda bulunmak,
 2. İslam ekonomisinin tüm alanlarında, özellikle kriz ve salgın hastalıklarla karşı karşıya kalındığında, bilimsel araştırma düzeylerinde niteliksel bir sıçrama yapılmasına katkıda bulunmak,
 3. Araştırmacılara, İslam ekonomisi alan ve bölümlerine, İslam ve beşerî bilimlerin diğer dallarına ilgi duyanlara, çeşitli yazarlık alanlarındaki bilgileri, sorunları ve ortak ilgi alanlarını paylaşma ve uzman ve araştırmacılarla büyük dönüşümleri keşfetme fırsatı sağlamak,
 4. İslam ekonomisinin bu krizler ve salgın hastalıklarla yüzleşme durumunu ve kabiliyetini vurgulayan ortak bir eyleme ulaşmak için araştırma ve bilim kurumları arasındaki iş birliği ruhunu sağlamak,
 5. İslam ekonomisinin krizler ve salgın hastalıklarla karşı karşıya kalma kabiliyetini, şeriatın ilkelerini keyfi olmadan koruma ve gerçeklerle iddiasız başa çıkma denklemine göre pratik ve teorik olarak kanıtlamak.


Kongrenin Temaları

Birinci Tema: Corona Pandemisinin Ekonomik Yansımaları, Yüzleşme Araçları ve İslam Ekonomisi Perspektifinden Potansiyel Fırsatlar.

 • Yüksek enflasyon oranları ve bunu azaltmak için alınması gereken önlemler.
 • Artan işsizlik oranları ve önerilen yüzleşme yöntemleri.
 • Artan yoksulluk oranları ve pandeminin etkilerini azaltmak için önerilen çözümler.

İkinci Tema: Corona Salgını Gölgesinde İslam Ekonomisinin Sosyal Sorumluluğu.

 • Corona pandemisinin zorluklarıyla yüzleşmede sosyal finans ve rolü.
 • Vakıfların Corona pandemisinin etkileriyle yüzleşmedeki rolü.
 • Corona pandemisinin zorluklarıyla yüzleşmede zekât ve kurumlarının rolü.
 • Salgının etkilerinin tedavisinde karz-ı hasenin rolü.
 • İslami toplumsal fonların pandemi ile başa çıkma ve yatırım fırsatları sağlamadaki rolü.
 • Ödüle dayalı toplumsal fonlama.
 • Bağışa dayalı toplumsal fonlama.
 • Hisse senetlerine dayalı toplumsal fonlama.

Üçüncü Tema: Corona Salgını Gölgesinde Gerçeklik ve Beklentiler Arasında İslami finansman formülleri.

 • Vadeli İşlem Yükümlülükleri ve Takipteki Borç Sözleşmeleri: Gerçeklik ve Çözümler.
 • E-ticaret sözleşmeleri ve zorluklarla yüzleşme ve yatırım fırsatları bulmadaki rolleri.
 • Pandemi ile yüzleşmede ve fırsatlar yaratmada finansal teknoloji uygulamalarının rolü.
 • Pandeminin etkilerini azaltmada ve çeşitli yatırım alternatifleri sunmada İslami finans ürünlerinin rolü.

Dördüncü Tema: Salgının Etkilerinin Üstesinden Gelmek İçin Ekonomiyi Yönlendirmede Devletin Rolü.

 • Salgının etkilerini aşmak için dinin amaçları çerçevesinde para politikaları.
 • Mali tahsisler ve bunların ekonomiyi geliştirmedeki ve pandeminin neden olduğu ekonomik zararı gidermedeki rolü.
 • Zekât dışındaki acil mali görevler için yasal kontroller.

Önemli Tarihler:

 • 10/08/2021: Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi.
 • 15/08/2021: Kabul edilen bildirilerin ilanı.
 • 10/10/2021: Bildirilerin tam metninin son gönderim tarihi.
 • 27-28/10/2021: Kongre tarihi.
  Kongreye Katılım Şartları ve Koşullar

  A. Bilimsel Koşullar
 1. Gönderilen bilimsel makalenin daha önce yazılmamış özgün bir konuyu içermesi veya üzerinde daha önce yazılan konunun yeni bir boyuttan ele alınmış olması veya araştırmacının yeni bir yaklaşım ve yeni bir bilimsel yaklaşım izlemesi.
 2. Bildirinin daha önce herhangi bir bilimsel platforma katılmamış, basılı ya da elektronik olarak bilimsel bir dergide yayımlanmamış veya yayınlanmış bir kitaptan alınmamış olması.
 3. Özet; çalışmanın amacını, araştırma problemini, araştırma metodolojisini ve araştırmanın içeriğini bilmeye yardımcı olacak anahtar kelimeleri içermelidir.
 4. Araştırma özeti Arapça ve kongrede onaylanan iki dilden en az biri (Türkçe veya İngilizce) ile yazılmalıdır.
 5. Araştırmacılar, özetleri ve araştırma makalelerini göndermek için son teslim tarihlerine uymalıdır.

      B. Teknik ve Resmi Koşullar

 1. Arapça makale için MS Word sayfa sistemi kullanılmalıdır. Yazı tipi Arabic Traditional, yazı boyutu 16 puntodur. Başlıklar 18 punto, büyük harf ve koyu, diğer alt başlıklar 16 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Dipnot ise, 14 punto ile yazılmalıdır ve yazı tipi de yine Arabic Traditional olmalıdır.
 2. İngilizce ve Türkçe makaleler için MS Word sayfa sistemi, Times New Roman yazı tipi ve 14 punto kullanılmalıdır. Başlıklar büyük harfle ve koyu olarak 16, diğer alt başlıklar 14 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Dipnot ise 12 punto, yazı tipi Times New Roman’dır.
 3. Sayfa sayısının 25’i geçmemesi, özet kısmının kelime sayısının ise 200-250 kelime aralığında olması gerekir.
 4. Makalenin ilk sayfası, temel bilgilerin (makale ismi, araştırmacının ad ve soyadı, iş unvanı, kurum veya araştırmacının kayıtlı olduğu bölüm, yüksekokul, üniversite, üniversitenin bulunduğu şehir, posta kodu, ülke, araştırmacının araştırma kimlik numarası (varsa)) yazılmasına ayrılmalıdır.
 5. Word ve PDF kopyaları kongre e-postasına gönderilecektir.

Katılımcılar İçin Bilgiler

 • Kongreye gönderilen tüm bildiriler, uzman bir akademik bilim komitesi tarafından değerlendirilecektir.
 • Kabul edilen bildiriler uluslararası hakemli bir dergide yayınlanacaktır.
 • Kongreye katılan herkese katılım belgesi verilecektir.
 • Kongre, Microsoft Teams programı aracılığıyla yapılacaktır. (Değişiklik olması halinde bu farklılık ilan edilecektir)


İletişim Bilgileri

 • Çalışmalar, araştırmalar ve sorular aşağıdaki e-postaya gönderilecektir:

📧 iiec@karabuk.edu.tr

Organizatörler

 • Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (UNIKA) / TÜRKIYE.
 • Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULIFAM) / ASBÜ / TÜRKİYE
 • Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF) / TÜRKİYE
 • İslami Bankacılık Enstitüsü (IIBF) / Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) / MALEZYA.
 • Uluslararası İslami Finans Araştırma Akademisi (ISRA) / MALEZYA.
 • Zeytune Üniversitesi / TUNUS.
 • Barış Araştırma ve Danışma Merkezi / CIBUTI.
 • Tipasa Üniversitesi / CEZAYIR.